70-, 80- ja 90-luvun tuloksia

 

2022

FSR-O

OTA

FSR-H

Mono-E

Hydro-E

 

2021

FSR-O

OTA

FSR-H

E28

He

 

2020

FSR-O

OTA

FSR-H

E28

EH

 

2019

FSR-O

OTA

FSR-H

E28

 

2018

FSR-0

OTA

FSR-H

E28

 

2017

FSR-O

OTA

FSR-H

E28

2016

FSR-O

OTA

FSR-H

E28

2015

FSR-O

OTA

FSR-H

E28

 

2014

Lida

FSR-O SM

OTA SM

FSR-H SM

2013

FSR-O SM

OTA SM

Tammela tulokset

FSR-H SM

2012

FSR-O SM

OTA SM

 

2011

FSR-O SM

OTA SM 2011

2010

-FSR-O SM 2010

-OTA SM 2010

 

2009

-FSR-O SM 2009 tuloksia

-OTA SM 2009 tuloksia 

 

2008

-FSR-O SM-2008 tuloksia

-OTA SM-2008 tuloksia

 

2007

-OTA SM 2007 tuloksia

-FSR-O SM 2007 tuloksia